EGC

1st Homework:ชุดแสดง
 
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมู EGC
 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
แบบฟอร์ม
 
ชื่อ คาลซิโดนี โรโดไลต์
 
เพศ ชาย
 
คณะ White Crow
 
สาขา/ปี มายากล/ปี 1
 
 
 
 
อุปกรณ์การแสดงอื่นๆยังไม่ได้วาด กับรายละเอียดของชุดยังไม่ได้วาด ผ้าสีม่วงนั้นถอดออกมาใช้ได้ แขนเสื้อเป็นแบบปลอดกระดุมซ้อนของในการแสดงกล ส่วนไม้เท้ากับหมวกที่จะใช้แสดงยังไม่ได้วาดเลย
 

edit @ 24 Jul 2012 15:50:56 by Kamui